เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จึงให้ 50 สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ทำบัตรประจำตัวประชาชน

  • ทะเบียนราษฎร

  • แจ้งเกิด - แจ้งตาย


(ยกเว้นการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ)


ทั้งนี้ให้หน่วยงานปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ และนำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ

นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Sevice) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 64 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

2.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค

3.ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ

4.ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ

5.ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว

6.ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย

7.สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน

8.สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์