ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 ครม.มีมติยังไม่ได้เห็นชอบในเรื่องของรายละเอียดของการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่จะหมดอายุเดือนเมษายนนี้ ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเพิ่มอีก 2 ล้านห้อง จากเดิมที่มีอยู่ 6 ล้านห้อง รวมเป็น 8 ล้านห้อง

ที่ประชุม ครม.ต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในโครงการ โดยอาจมีการปรับปรุงโครงการเดิม หรือออกแบบโครงการใหม่ ให้ไปหาข้อสรุปแล้วนำกลับมาเสนออีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://chill.travel/3en5uCU / http://chill.travel/3v6MEpw