แจ้งได้เลยที่ : http://chill.travel/3bcIzbe


ช่วยกันเป็นหูเป็นตา มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของค่าปรับ หากแจ้งจับในสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อนี้1.ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะแล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท ส่วนแบ่ง 250 บาท

2.พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท ส่วนแบ่ง 2,500 บาท

3.รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท ส่วนแบ่ง 1,500 บาท

4.แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท ส่วนแบ่ง 2,500 บาท

5.จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท ส่วนแบ่ง 2,500 บาท

6.ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท ส่วนแบ่ง 2,500 บาท

7.ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท ส่วนแบ่ง 2,500 บาท

8.วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท ส่วนแบ่ง 5,000 บาท


พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 48 และมาตรา 51


ขอบคุณข้อมูลจาก : กองปราบปราม