หลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ ‘ม33เรารักกัน’ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ลงทะเบียนแล้วเกือบ 8 ล้านคน แต่ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ


สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.นี้ ตั้งแต่ 06.00-23.00 น.  ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ‘กดยืนยันตัวตน’ ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ที่เว็บไซต์ : www.ม33เรารักกัน.com


คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ‘ม.33 เรารักกัน’

1.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

2.เป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.ไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

4.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

วิธีลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com กดปุ่ม ประชาชนลงทะเบียนใหม่

2. กดยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไขและความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ‘ม33เรารักกัน’

3. จากนั้น ระบบจะนำพาเข้าสู่การลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงอีเมล์ (ถ้ามี)

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป

5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะระบุว่า ‘ลงทะเบียนสำเร็จ’ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com