หลายๆ คนน่าจะเคยประสบปัญหา กดส่งเมลทั้งที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จ, พิมพ์ผิดแก้ไม่ทัน หรือส่งให้ผิดคน ถ้าต้องการยกเลิกต้องทำยังไง?


การยกเลิกส่งอีเมลจะมีระยะเวลาให้ยกเลิกการส่งภายในเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดระยะเวลาเมลก็จะถูกส่งออกไปและไม่สามารถยกเลิกได้ โดยเราสามารถตั้งค่าเพื่อยกเลิกอีเมลได้ ทำตามนี้เลย


Gmail (สำหรับคอมฯ/โน๊ตบุ๊ค)

1. ตั้งค่า 

2. ดูการตั้งค่าทั้งหมด

3. ยกเลิกการส่ง

4. กำหนดเวลาในการยกเลิก มีให้เลือกตั้งแต่ 5-30 วินาที

5. บันทึกการตั้งค่า


Outlook (สำหรับคอมฯ/โน๊ตบุ๊ค)

1. ตั้งค่า 

2. ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

3. เลือก จดหมาย > เขียนและตอบกลับ

4. ยกเลิกการส่ง

5. กำหนดเวลาในการยกเลิก มีให้เลือกตั้งแต่ 0-10 วินาที

6. บันทึกการตั้งค่า


การตั้งค่านี้เมื่อเรากดส่งอีเมลทุกครั้งจะมีการแจ้งเตือนให้กด ‘ยกเลิก’ ได้ เช่น ถ้าเราตั้งค่าไว้ที่ 30 วินาที เราสามารถกดยกเลิกการส่งอีเมลได้ภายใน 30 วินาที โดยที่คนรับจะยังไม่ได้รับอีเมลนั้น