สำหรับเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนหมวดอักษร “3กก - 4กฆ” กรุงเทพฯ และบางหมวดของจังหวัดต่างๆ เริ่มมีสีซีดจาง สามารถนำมาเคลือบสีใหม่ได้ฟรี ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสนง.ขนส่งที่รถจดทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64


ตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจางได้ที่ : https://bit.ly/3sjnuBR


โดยแผ่นป้ายทะเบียนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมหลักฐาน คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ ฯลฯ


หากแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ได้อยู่ในหมวดดังกล่าว หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด สูญหาย ก็สามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้เช่นกันโดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการขอเคลือบสี ‘ป้ายทะเบียน’

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

2.กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- เจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

3.ถอดและทำความสะอาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีตัวแผ่นป้ายต้องสมบูรณ์ไม่ชำรุดหักงอหรือเจาะรู


ขั้นตอนติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียน

1.ติดต่อกรมการขนส่งทางบก งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 รอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที

2.หรือยื่นขอความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน หรืออยู่ในความรับผิดชอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ

3.ในช่วงเวลาการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถจะได้รับใบนัดรับป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราว ใช้แสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้


ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า