การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมดันโครงการ ‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ จะสนับสนุนให้ผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายส่วนต่าง 5,000 บาทต่อ 1 คน จำนวน 1 ล้านคน ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท นำมาจากงบประมาณของโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ยังเหลืออยู่


คาดว่าจะนำเข้าเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ในช่วงสัปดาห์นี้ การประชุม ครม.ในส่วนของท่องเที่ยวยังไม่มีการนำโครงการหรือมาตรการเสนอเข้าที่ประชุม เพราะยังต้องผ่านความเห็นชอบของสภาพัฒน์ก่อน

รวมถึงจัดทำรายละเอียดโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่จะขยายการใช้สิทธิเพิ่มเติม จากเดิมที่จะครบ

กำหนดการใช้สิทธิถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://chill.travel/3ur1pTM