กระทรวงสาธารณสุข เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 200,000 โดสแรก จะเริ่มฉีดระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยกระจายให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 13 จังหวัด แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 จังหวัดดังนี้

1.สมุทรสาคร : 70,000 โดส

2.กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) : 66,000 โดส

3.ปทุมธานี : 8,000 โดส

4.นนทบุรี : 6,000 โดส 

5.สมุทรปราการ : 6,000 โดส

6.ตาก (อ.แม่สอด) : 5,000 โดส

7.นครปฐม : 3,500 โดส

8.สมุทรสงคราม : 2,000 โดส

9.ราชบุรี : 2,500 โดส

10.ชลบุรี : 4,700 โดส

11.ภูเก็ต : 4,000 โดส

12.สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) : 2,500 โดส

13.เชียงใหม่ : 3,500 โดสโดยที่ล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดสจะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นในเดือนมีนาคมจะเข้ามาอีก 8 แสนโดส และอีก 1 ล้านโดสจะมาในเดือนเมษายน


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/37EUuMQ / http://chill.travel/37GWDYt / http://chill.travel/3us9mIb