หลังจากที่เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 06.00 น. - 23.00 น. ของทุกวัน ซึ่งมีกำหนดการรับเงิน 4,000 บาทดังต่อไปนี้


  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564  ลงทะเบียน ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น.

  • วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

  • วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตรวจสอบ และยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  • วันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

  • วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้สิทธิ์ ม33เรารักกัน ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ หรือภายใต้โครงการ ‘คนละครึ่ง’ และโครงการ ‘เราชนะ’