การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอรัฐบาลให้พิจารณาขยายโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 เพิ่มเติม โดยให้สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมงบประมาณที่เหลือหลังจากที่ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ในเฟส 2 หมดไปแล้ว


รวมถึงยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดราคาเพดานห้องพักต่อห้องจาก 7,500 บาท มาเป็น 2,700 บาท หลังพบว่าผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น ใช้ห้องพักในราคาเฉลี่ยไม่เกิน 2,700 บาทเท่านั้น การลดเพดานดังกล่าว จะทำให้สามารถใช้งบประมาณไปเพิ่มให้กับจำนวนห้องพักมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนว่าอาจจะเป็น 1 หรือ 2 ล้านห้องขึ้นไป

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอเรื่องของ ‘สิทธิ์ตั๋วเครื่องบิน’ เนื่องจากตั้งแต่เริ่มโครงการในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน มีใช้สิทธิ์จำนวนน้อย พบว่ามียอดการใช้ต่ำมากเมื่อเทียบกับห้องพัก


ขณะที่การปรับมาสนับสนุนตั๋วเครื่องบินแบบบุฟเฟต์ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า เพราะนักท่องเที่ยวสามารถซื้อไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินทางทีหลัง สามารถใช้เดินทางได้หลายครั้ง ทำให้สามารถบริหารจัดการยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้มากกว่า


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://chill.travel/2OQlGSn / http://chill.travel/3k0J0s6