(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี)
ใครอยากลองโต้คลื่น~ พลาดไม่ได้ที่ ‘ทุ่นลอยทะเล’ ของเล่นใหม่ที่หาดบางแสน จ.ชลบุรี เป็นทุ่นที่ยื่นไปในทะเลขนาดยาวกว่า 39 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปใหม่ใกล้ชิดทะเล


เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตั้งทุ่นลอยทะเล ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่น ใกล้ชิดทะเลมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางน้ําสําหรับนักท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วย โดยติดตั้งทั้งหมด 3 จุด ประกอบด้วย

1.วงเวียนยินดีต้อนรับ

2.หลังศาลเจ้าพ่อแสน

3.ก่อนถึงโรงแรมเอสทู


โดยกำลังทั้งนี้อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการติดตั้ง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวัง และดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะ


(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี)