กระทรวงการคลังเปิดให้ทะเบียน ‘เราชนะ’ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย


สิ่งที่ต้องเตรียม

- บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด


สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนได้แก่

1.เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์

2.หลังจากนั้นระบบให้ยืนยันตัวตน โดยการเสียบบัตรประชาชน ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC

3.กำหนดรหัส (PIN Code) เพื่อเป็นรหัสเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้า

4.ถ่ายรูปใบหน้ายืนยัน

5.ถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้ง


เมื่อลงทะเบียนเสร็จระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อผ่านสิทธิ์แล้วจะได้วงเงินเข้าบัตรเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มโอนเงินวันที่ 5 มีนาคม 2564


สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายวงเงินนั้น จะเริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้า เช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการ กรณีไปใช้จ่ายผ่านร้านถุงเงิน ให้บัตรประชาชนไปแสดงต่อร้านค้า ร้านค้าจะสแกนบัตร และยืนยันการชำระเงิน ด้วยรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้


สำหรับวงเงินที่ได้รับสามารถสะสมได้ และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564