ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือหนี้ NPL ทั้งที่ยังไม่มีการฟ้อง อยู่ระหว่างฟ้อง หรือที่มีคำพิพากษาแล้ว สามารถเข้าร่วม ‘มหกรรมออนไลน์ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล’ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 14 เมษายน 64 โดยเป็นการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ที่ www.bot.or.th


หนี้ที่เข้าง่าย หนี้บัตรและสินชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

(1) หนี้ NPL ทั้งที่ยังไม่ถูกฟ้องและระหว่างฟ้องร้อง

(2) หนี้ NPL ที่มีคำพิกษารวมถึงกลุ่มที่ถูกบังคับคดีแล้ว


ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และแบงก์ชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 14 เมษายน 64

ข้อเสนอที่จะได้รับมีความผ่อนปรนสามารถปฏิบัติได้จริง

- ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น

- ยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมด เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญา

- มีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้นานขึ้น


ดำเนินการไกล่เกลี่ยและกำกับดูแลโดยศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี และแบงก์ชาติ ขอแนะนำให้ศึกษาแนวทางกรอกข้อมูลอย่างละเอียด ตรวจเช็กไม่ให้ผิดพลาด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร 1213 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. กรณีนอกเวลาทำการท่านสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand