การจอดรถขวางประตูหน้าบ้านของผู้อื่น จนทำให้ไม่สามารถถอยรถออกไปภายนอกได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 397 ที่กล่าวไว้ว่า ‘ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท’

ระวังอย่าเผลอไปจอดรถขวางหน้าบ้านใคร หรือถ้ามีใครจอดรถขวางหน้าบ้านเรานั้นสามารถแจ้งตำรวจได้ เพราะเป็นความผิดทางอาญา


ที่มา : กระทรวงยุติธรรม, https://chill.travel/3d1mjSZ