ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ถ้าอยากแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘คลินิกแก้หนี้ by SAM’ ได้เลย สะดวกสุด ๆ ช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางลดเสี่ยงจาก ‘โควิด-19’ หรือจะส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ก็ดี


ช่องทางการสมัคร

1.ทางเว็บไซต์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

2.ทาง LINE Official @debtclinicbysam เลือก Menu สมัครเข้าโครงการแล้วให้ข้อมูลตามขั้นตอน

3.ทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่นทางเว็บไซต์กรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

- เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร

- พนักงานประจำ : สลิปเงินเดือน 3 เดือน

- อาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

- เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

4.สมัครด้วยตนเอง

- สำนักงานใหญ่โครงการ

- สำนักงานพิษณุโลก

- สำนักงานขอนแก่น

- สำนักงานสุราษฏ์ธาน

- สำนักงานเชียงใหม่

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้

  • อายุไม่เกิน 65 ปี ที่มีรายได้

  • เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

  • เป็น NPL ก่อน 1 ก.ค. 63*

  • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนมิถุนายน 63 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Call Center 02-610-2266

เว็บไซต์ : www.debtclinicbysam.com

Line@ : https://bit.ly/2BdOGg5