จังหวัดระยองยกเลิกการใช้ ‘เอกสารอนุญาตการเดินทาง’ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดระยอง ไม่ต้องขอเอกสารอนุญาตการเดินทาง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางเข้าจังหวัดระยองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รักษาระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ใช้แอปหมอชนะ/ไทยชนะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลนครระยอง