รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า เมื่อ ‘สถานีกลางบางซื่อ’ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 64 รถไฟทุกขบวนที่เคยวิ่งเข้าไปที่สถานีกรุงเทพ หรือ ‘หัวลำโพง’ โดยเฉพาะรถไฟสายไกล 188 ขบวน จะต้องมาหยุดที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้การเดินระบบรถไฟไม่ก่อปัญหาจราจรติดขัดในเมืองชั้นใน หากจะเดินรถเข้าเมืองต้องทำเท่าที่จำเป็น และทำช่วงหลังเวลา 22.00-04.00 น.


สถานีกลางบางซื่อจะเปิดใช้งาน ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระบบรางที่ให้บริการในสถานที่เดียวกันหลายระบบ ทั้งรถไฟชานเมือง รถไฟสายไกล รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน จึงต้องใช้ประโยชน์สถานีกลางบางซื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด


สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) จะเปลี่ยนจากสถานีรถไฟหลัก เนื่องจากจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง แต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมา และพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประชาชนด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟไทยต่อไป


อ้างอิงข้อมูล : http://chill.travel/36kOZ5k / http://chill.travel/3tgVZu2