ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะให้เข้าร่วม ‘โครงการเราชนะ’ ได้ โดยครอบคลุม นิติบุคคล คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, รถร่วม, รถไฟฟ้า และรถไฟ


ในส่วนของขนส่งส่วนบุคคล ร้านค้า ร้านบริการทั่วไป เช่น แท็กซี่ สามล้อ วินมอเตอร์ไซค์ ร้านตัดผม ร้านซักรีด ต้องมาลงทะเบียนร้านค้า โหลดแอปพลิเคชั่น ‘ถุงเงิน’ จึงจะใช้สิทธิ์ได้


รวมถึงการใช้จ่าย ‘เราชนะ’ กรณีของค่าเช่าบ้าน เช่น อพาร์ตเมนท์ ก็สามารถทำได้ถ้าเจ้าของไม่เป็นนิติบุคคล และมาลงทะเบียนร้านค้าไว้ เปิดแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ เพื่อรองรับการชำระค่าเช่าบ้านผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ได้เช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/2Me1JUD / https://chill.travel/3psgD8b