สิทธิเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพสูงสุด 7,000 บาท โครงการเราชนะ เปิดให้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 06.00 - 23.00 น. ผ่าน www.เราชนะ.com


กลุ่มผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

 • ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน


เกณฑ์การพิจารณา

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ

 • ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ. 31 ธ.ค. 2563)


รายละเอียดสิทธิที่ได้รับ

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้วงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 675 หรือ 700 บาท (สามารถสะสมใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2564) เริ่มวันที่ 5 ก.พ. 64

 • ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน/ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ ให้วงเงินรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท (สามารถสะสมใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2564) เริ่มวันที่ 18 ก.พ. 64

วิธีการลงทะเบียน


ขอบคุณข้อมูลจาก : Krungthai Care / ศูนย์ข้อมูล COVID-19