ผู้ใช้สิทธิ ‘โครงการเราเที่ยวด้วยกัน’ ที่มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 64 แต่ติดขัดและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาที่จองได้ สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 64 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มทำรายการเลื่อนบนแอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป มีเงื่อนไขและขั้นตอนดังต่อไปนี้


เงื่อนไขการเลื่อนสิทธิ

1.สามารถติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักที่จองไว้กับโรงแรมโดยตรง (ไม่สามารถเลื่อนผ่าน OTA เช่น agoda ได้)

2.Booking ที่สามารถทำการเลื่อนได้ ต้องเป็น Booking ที่เป็นการจองห้องพักสำหรับการเข้าพักต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 63 เป็นต้นไป

3.การเลื่อนการเข้าพักต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองเว้นแต่วันเวลาที่จะเข้าพักเท่านั้น (สามารถเปลี่ยนได้แค่วัน Check-in, ต้องเลือกพักในโรงแรมเดิม/จำนวนคืนการพักเท่าเดิม, ราคาห้องพักเท่าเดิม)

4.สามารถเลื่อนการจองห้องพักออกไปได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ วันสุดท้ายคือ 30 เมษายน 64

5.เป็น Booking ที่ยังไม่ได้มีการ Check in เท่านั้น

6.การเลื่อนการเข้าพักจะเลื่อนได้ต่อเมื่อ

6.1) สิทธิของประชาชน (15 สิทธิ) ที่เหลืออยู่ ณ วันที่ขอเลื่อน เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสิทธิที่จะทำการเลื่อน

6.2) สิทธิรวมของโครงการฯ (6 ล้านสิทธิ) เหลือไม่น้อยกว่าสิทธิ ที่จะทำการเลื่อนด้วยเช่นกัน

7.ประชาชนสามารถติดต่อโรงแรมเพื่อทำการเลื่อนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่แน่นอน


โดยคูปองที่ใช้สำหรับร้านอาหาร/ท่องเที่ยว 600 และ 900 บาท ก็ยังสามารถเลื่อนไปใช้ในวันที่เข้าพักได้ เมื่อทำการเลื่อนวันเข้าพักกับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าพักต้องกดยืนยันเลื่อนวันเข้าพักบนแอปฯ เป๋าตัง


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3prETav