คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน อนุมัติปรับลดจ่ายเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 


สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 พนักงานเอกชนทั่วไป ปรับลดส่งเงินสมทบเหลือ 75 บาท 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) ส่วนของนายจ้างยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ ปรับลดส่งเงินสมทบเหลือ 38 บาท 2 เดือนเช่นกัน จากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน


โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ทั้ง 2 มาตรา ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตนยังยังคงเท่าเดิม