(ขอบคุณรูปภาพจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี)ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ได้ออกประกาศของจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดที่ 260/2564 เรื่องสั่งเปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ให้ 6 สถานที่สามารถดำเนินการหรือดำเนินกิจการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย


1.โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา

2.สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (ยกเว้น สนามมวย ยังคงให้ปิดอยู่)

3.สถานที่เล่นตู้เกม

4.ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต

5.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา

6.สถานดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ สถานที่ กิจกรรม หรือกิจการอื่น และมาตรการพึงปฏิบัติของส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 36/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 อย่างเคร่งครัด


คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 36/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) : http://chill.travel/2YebN2j


ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี