กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยฉีดคนละ 2 เข็ม โดยวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตแรก จำนวน 50,000 โดส มาจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จะเข้ามาในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่จะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์


ทั้งนี้การฉีดก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ โดยให้บุคลากรการแพทย์ที่ทำงานเป็นด่านหน้าในพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนได้ที่ Line Official Account ในชื่อว่า ‘หมอพร้อม’ เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการ ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

ในส่วนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย. 2564

  • วัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 ก.พ. 2564

ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. 2564

  • เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ระยะที่ 3 ช่วงเดือน ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

  • เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


อ้างอิงข้อมูล : http://chill.travel/3cb7UmV, http://chill.travel/2MmFcEM