ชิลไปไหนขอชวนเพื่อนๆ มาร่วมบริจาคเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน ส่งให้น้องๆ ที่อยู่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในชนบท ผ่านทางเว็บไซต์ stationerymine ขั้นตอนง่ายมีบริการจัดส่งถึงที่ มั่นใจได้ว่าน้องๆ และทางโรงเรียนจะได้รับสิ่งของแน่นอน


ขั้นตอนการบริจาค

- เข้าเว็บไซต์ www.stationerymine.com ดูรายละเอียดโครงการ

- เลือกโรงเรียนที่ต้องการบริจาค

- เลือกชุดเครื่องเขียนเพื่อบริจาค

รายชื่อโรงเรียนที่รับบริจาค

1.โรงเรียนบ้านห้วยยาง เลขที่ 888 หมู่ 3 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 (เบอร์ติดต่อ ผอ.ประทุม บุญมาเกิด 087-827-4370 ผู้อำนวยการโรงเรียน)

2.โรงเรียนบ้านเชียงของ เลขที่ 43 หมู่ 1 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 (เบอร์ติดต่อ ผอ.ปภาดา บัญจรัตน์วรกุล 084-773-3642 ผู้อำนวยการโรงเรียน)

3.โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หมู่ที่ 2 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (เบอร์ติดต่อ ผอ.สุชาดา คำเสียง 086-259-0139 ผู้อำนวยการโรงเรียน)

4.โรงเรียนบ้านหนองโรง เลขที่1 หมู่ 12 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 (เบอร์ติดต่อ ผอ.สุระชัย เอี่ยมสอาด 086-308-1965 ผู้อำนวยการโรงเรียน)

5.โรงเรียนบ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง ) 138 หมู่1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 (เบอร์ติดต่อคุณครูพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์ 080-491-5021)