ผู้ว่าฯนครพนม สั่งคลายล็อก สถานบันเทิง ร้านนวด กวดวิชา เปิดดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้ออกคำสั่งฯที่ 127/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยทั้งนี้ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งฯที่ 3/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564  และคำสั่งฯที่ 8/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ซึ่งในคำสั่งฯที่ 127/2564 ยังคงให้สนามชนไก่ รวมถึงสนามซ้อมฯ กัดปลา สนามมวย/ค่ายมวยฯลฯ  และสถานที่สำหรับที่จัดให้มีการเล่นพนันอย่างอื่นทุกชนิด ให้ปิดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ส่วนสถานบันเทิง คาราโอเกะ ร้านสัก นวดแผนโบราณ สปา ร้านอาหาร สนามกีฬา ร้านเสริมสวย คลินิกความงาม ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ตลาดคลองถม ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัดโคกระบือ โรงภาพยนตร์ ร้านเกม  โต๊ะสนุ๊ก สถาบันกวดวิชา ร้านพระเครื่อง สระน้ำ คอนเสิร์ต หมอลำ รถแห่ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ฯลฯ) อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องได้รับการตรวจโควิด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) จังหวัดนครพนม ซึ่งสถานบันเทิง และสถานบริการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถดำเนินกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาด รวมทั้งเสนอ ผวจ.นครพนม นายอำเภอท้องที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 3 วัน