สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดให้ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่ ผ่านบริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ โดยจะเปิดให้จองสิทธิและนัดฉีดล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม ที่จะถึงนี้ และเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 64


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน ในการจองและนัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้า และยังจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในการบริหารจัดการฉีดวัคซีน ช่วยลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาลอีกด้วย


ส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1.หญิงมีครรภ์ แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

7.โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

โดยกลุ่มเสี่ยงนี้สามารถไปลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ที่หน่วยบริการประจำ หรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองที่เข้ารับการรักษาเป็นการประจำ


กรณีเป็นสิทธิว่างแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ก็สามารถจองผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลย  หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่อายุไม่ถึง 65 ปี ให้ไปจองสิทธิฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ใกล้บ้านได้


กรณีไม่สามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่นได้สามารถไปจองสิทธิได้ที่ หน่วยบริการประจำตามสิทธิ ได้เลย


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ