(ขอบคุณรูปภาพจาก : สำนักอุทยานแห่งชาติ)ผู้พิชิตเขาห้ามพลาด อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเส้นทางเดินป่าระยะไกล 3 เส้นทาง ซึ่งเปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน ของทุกปี สำหรับใครที่สนใจอยากพิชิตเส้นทางเดินป่าระยะไกลนี้ สามารถจับกลุ่มไม่ต่ำกว่า 4 คน และไม่เกิน 20 คน  (รวมเจ้าหน้าที่และลูกหาบ) แล้วมาสมัครได้เลย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เส้นทางเดินป่าระยะไกล 3 เส้นทาง

1.เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาหลวง (ขึ้นทางหมู่บ้านคีรีวง) ใช้รถมอเตอร์ไซค์ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน และไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ 3 คืน 4 วัน รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านสวนสมรมของชาวบ้าน จะไปส่งที่ศาลาหลังสุดท้าย

2.เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดฝามี  (ขึ้นทางน้ำตกอ้ายเขียว) ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน

3.เส้นทางเดินป่าระยะไกลสันเครื่องบินตก (ขึ้นทางน้ำตกพรหมโลก) ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน

เงื่อนไข

  • เปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน ของทุกปี

  • ในการเดินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 4 คน และไม่เกิน 20 คน  (รวมเจ้าหน้าที่และลูกหาบ)

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี กรณีนักท่องเที่ยวมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง และในกรณีที่มีอายุมากกว่า 55 ปี ที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ต้องมีการทำบันทึกรับรองตัวเอง ซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุมากกว่า 55 ปี ที่มากับกลุ่มทัวร์ ให้หัวหน้าคณะทัวร์รับรองให้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป


เอกสารประกอบการขอใช้เส้นทาง

1.รายชื่อผู้ใช้เส้นทางเดินป่าทุกคนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

2.สำเนาการทำประกันชีวิต/อุบัติเหตุ ตามรายชื่อผู้ใช้เส้นทางเดินป่าทุกคน


ก่อนการเดินป่าระยะไกล 3 เส้นทาง จะต้องทำการแจ้งข้อตกลงและลงบันทึกร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามข้อห้าม และระเบียบการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และต้องเดินตามเส้นทางที่ยื่นคำขออนุญาตกับทางอุทยานแห่งชาติเท่านั้น


ค่าบริการสำหรับอุทยานแห่งชาติ

  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติคนละ 40 บาท

  • ค่ากางเต็นท์คนละ 30 บาท/คน/คืน

  • ค่าบริการอื่นๆ

- ค่าลูกหาบ 1,500 บาท/คน/วัน

- ค่าบริการรถมอเตอร์ไซค์ (ยอดเขาหลวง) เที่ยวละ 300 บาท/คน ไป- กลับ รวม 600 บาท


ติดต่อสอบถามได้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โทร 07-530-0495 ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ สอบถามได้ที่เพจ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช