(ขอบคุณรูปภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม)กรมการขนส่งทางราง เคาะแล้ว! ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต  14-42 บาท ระบุเป็นราคาที่ประชาชนรับได้ และไม่ทำให้การรถไฟฯ ขาดทุน 


สรุป Timeline ของรถไฟฟ้าสายสีแดง

  • เดือนมีนาคม 64 เปิดทดลองการเดินรถเสมือนจริง
  • เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 64 เปิดทดลองให้บริการแบบไม่จัดเก็บค่าโดยสาร
  • เดือนพฤศจิกายน 64 เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

โดยเตรียมรายงานข้อสรุปเรื่องค่าโดยสารนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติใช้อัตราค่าโดยสารในราคาดังกล่าวต่อไป


อ้างอิลข้อมูล : http://chill.travel/3sGV71n