ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือคำสั่งให้งดการเดินทาง ไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากพื้นที่อำเภอเกาะสีชังและพื้นที่ที่ติดต่อกับอำเภอเกาะสีชังยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งฉบับดังกล่าว


โดยให้เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชังกำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทาง ไป-มา ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้


ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสม จำนวน 647 ราย สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ช่วง 2 วันหลังล่าสุด 19 และ 20 มกราคม 64 ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม


ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยา คุณปลื้ม