เว็บไซต์ https://www.rightbaan.com เว็บแอปพลิเคชั่นสื่อกลางรวบรวมสัตว์จรจัดจากสถานพักพิงต่างๆ ที่รอเจ้าของใหม่ใจบุญมารับกลับบ้าน โปรเจกต์จบสุดเจ๋งจากนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ปัจจุบันมีสถานพักพิงที่ร่วมโครงการด้วยทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ชมรมสวัสดิภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพจ JohnJud), Soi dog Thailand, WVS Care For Dogs และโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด คณะเทคนิคสัตว์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทางเว็บไซต์ RightBaan จะจัดทำโปรไฟล์ให้กับน้องหมา น้องแมว พร้อมทั้งแบ่งแยกประเภท เช่น ขนาด เพศ อายุ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของผู้ใช้ และหากต้องการรับอุปการะน้องๆ ก็สามารถทำได้


หากใครไม่สะดวกในการรับอุปการะน้องๆ เหล่านี้ แต่ต้องการช่วยเหลือผ่านทางการบริจาค ก็มีการรวบรวมบัญชีของสถานพักพิงที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือสัตว์จรจัดภายในสถานพักพิงได้โดยตรงอีกด้วย


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : RightBaan