มาตรการ ‘ช่วยลูกหนี้’ ของธนาคาร มีทั้ง ขยายเวลา, พักชำระหนี้, ลดดอกเบี้ย และให้สินเชื่อ กับประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ สามารถเช็คได้ที่นี่เลย!


 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

 • บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น)

 • บัตรเครดิต: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)

 • สินเชื่อบุคคล: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)

มาตรการที่ 3 : ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ มาตรการให้ความช่วยเหลือลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิมหรือพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/3iqnlZy


ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ

- บัตรเครติต จาก 18% เหลือ 16%

- บัตรงินด่วน จาก 28% เหลือ 25%

- สินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เหลือ 25%

- สินเชื่อรถ จาก 28 % เหลือ 24%

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

สินเชื่อบ้าน

ทางเลือกที่ 1

- จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยลง 0.1% 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2

- ลดคำงวด 50% 3 เดือน

ทางเลือกที่ 3

- พักชำระ 3 เดือน

สินเชื่อเงินด่วน

ทางเลือกที่ 1

- พักชำระเงินต้น 6 รอบบัญชี

ทางเลือกที่ 2

- ลดค่างวด 30% 6 รอบบัญชี ดอกเบี้ยเหลือ 22 % ต่อปี

บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน

ทางเลือกที่ 1

- พักชำระเงินต้น 6 รอบบัญชี

ทางเลือกที่ 2

- เปลี่ยนยอดค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยเหลือ 12% และ 22% ต่อปื

สินเชื่อรถ

ประเภทจำนำทะเบียนรถ

- ลดค่างวด 30% ดอกเบี้ย 22% ต่อปื

ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ / รถใหม่,เก่า

ทางเลือกที่ 1

- พักชำระเงินตันและดอกเบี้ย 3 เดือน ขยายเวลาผ่อนอีก 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2

- ลดค่างวด 50% เป็นเวลา 6 เดือน ขยายเวลาผ่อนอีก 3 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/2M451JK

ธนาคารยูโอบี

ปรับให้อัตโนมัติ

บัตรเครดิต ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 10%

- ปี 63 - 64 เหลือ 5%

- ปี 65 เหลือ 8%

- ปี 66 เหลือ 10% ตามเดิม

บัตรกดเงินสด ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 5%

- ปี 63 - 65 เหลือ 2.5%

- ปี 66 เหลือ 5% ตามเดิม

ปรับโครงสร้างหนี้ โดยรวมหนี้

สินเชื่อบ้าน, บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/3qyM8NM


ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึง 31 ธ.ค. 64  สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

 • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 16% ต่อปี (จากเดิม 18% ต่อปี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

 • ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 จนถึง 31 ธ.ค. 64 (เข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000 หรืออีเมล: card.srv@bangkokbank.com)

สินเชื่อส่วนบุคคล 

 • ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ

 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ

 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://chill.travel/2XPTKiR


ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียน

- เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้

สินเชื่อบุคคลแบบกำหนดระยะเวลา

- ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)

- พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/3bOKmnK


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

- ลดเงินงวดผ่อนชำระ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน

- ระยะเวลา 6 เตือน (ก.พ.- ก.ค. 64)

- ลงทะเบียน 15 - 29 ม.ค. 64

สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL

- ลดเงินงวดผ่อนชำระ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน

- ระยะเวลา 6 เตือน (ก.พ.- ก.ค. 64)

- ลงทะเบียน 15 ม.ค. - 26 ก.พ. 64

ลูกหนี้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

- ลดเงินงวดผ่อนชำระ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน

- ระยะเวลา 6 เตือน (ก.พ.- ก.ค. 64)

- ลงทะเบียน 1 - 26 ก.พ. 64

ลูกค้า SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

- ลดเงินงวดผ่อนชำระ 25%, 50% หรือ 70% หรือพักชำระหนี้

- ระยะเวลาถึง มิ.ย. 64

- ลงทะเบียน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/3o0qpwy


ธนาคารออมสิน

เปิดลงทะเบียนพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ ซึ่งระยะเวลามาตรการ 3-6 เดือน ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/3oX2Oyl

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ช่วยเหลือรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า ผู้มีอาชีพอิสระ ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://chill.travel/39Qp6vo


ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท

 • ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

สินเชื่อรถยนต์

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี)

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://chill.travel/3ixuw27


ธนาคารธนชาตและทีเอ็มบี

บัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรเครดิต - ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจาก 10%

 • ปี 2563-2564 เหลือ 5%
 • ปี 2565 เหลือ 8%
 • ปี 2566 เหลือ 10%

บัตรกดเงินสด- ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจาก 5%

 • ปี 2563-2566 เหลือ 3%

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (ต้องลงทะเบียน)

บัตรเครดิต - ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% พร้อมผ่อนชำระยอดคงค้างได้สูงสุด 48 เดือน

บัตรกดเงินสด (ธนชาต) - ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% พร้อมผ่อนชำระยอดคงค้างได้สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้น (ยังชำระดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน
 • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน
 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน

สินเชื่อบุคคล

 • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน และลดดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22%

สินเชื่อรถยนต์

รถยนต์ใหม่ / รถยนต์ใช้แล้ว / รถแลกเงิน

 • ผ่อนหนักเป็นเบา ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำาระหนี้
 • พักชำระค่างวด 3 เดือน

เล่มแลกเงิน

 • ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://chill.travel/38WSUqU