รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมพิจารณาช่วยเหลือแรงงานภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เตรียมนำเรื่องหารือในสัปดาห์นี้


เบื้องต้นอาจนำแนวทางการร่วมจ่ายเงินค่าจ้าง (โค-เพย์) มาใช้ โดยรัฐบาลและผู้ประกอบการจะร่วมกันจ่ายค่าจ้าง ‘คนละครึ่ง’ ฝ่ายละ 7,500 บาท หวังช่วยเอกชนท่องเที่ยวทั้งระบบจ้างงานเอาไว้ ไม่ต้องปิดกิจการ

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะรับหน้าที่คุยกับกระทรวงแรงงาน และจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการได้รับการยืนยันว่ามีความเหมาะสม และต้องเร่งทำแม้ว่าจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง


ในส่วนรูปแบบการร่วมจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือน คาดจ่ายค่าจ้างสูงสุดรายละไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรัฐและผู้ประกอบธุรกิจจะช่วยกันจ่ายคนละครึ่ง รอข้อสรุปเรื่องของระยะเวลาการช่วย อาจจะ 1 ปี หรือเป็นเวลากี่เดือน เพราะต้องพิจารณาวงเงินที่จะใช้ด้วย เช่นวงเงินของกองทุนประกันสังคม หรือขอใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท


อ้างอิงที่มา : http://chill.travel/3sFHkIj, http://chill.travel/35V4kcN