รถไฟฟ้า BTS ปรับขึ้นค่าโดยสาร ตลอดสายไม่เกิน 104 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64 เป็นต้นไปกทม.ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวใหม่ ตลอดสายไม่เกิน 104 บาท (ชั่วคราว)  ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.64 เป็นต้นไป 


การปรับค่าโดยสารใหม่จะแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
1.ช่วงสัมปทานของบีทีเอส (หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน) ค่าโดยสาร 16-44 บาท
2.ส่วนต่อขยายหมอชิต-คูคต ค่าโดยสาร 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)
3.ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ 15-45 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)
4.ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า 15-33 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท)

อ่านรายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ที่ >> http://bit.ly/3syaeua 

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://bit.ly/3imx17h