อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณลานสนภูสอยดาว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลไฟป่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยว น้ำด้านบนลานสนสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่

สำหรับน้ำตกและที่ทำการ ยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19


ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park