อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิด! ให้บริการพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการชั่วคราว


เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ช้างป่าเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ จนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเสียชีวิต ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุรูปพรรณที่ชัดเจนของช้างป่าที่เข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวและสาเหตุของการเกิดเหตุได้ ประกอบกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลานกางเต็นท์ลำตะคองซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดเช่นเดียวกับลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงขอปิดให้บริการพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองและลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากสัตว์ป่า


นักท่องเที่ยวที่จองเข้าพักลานกางเต็นท์ดังกล่าวสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-6666 ต่อ 1743, 1744 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 086-092-6529


ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Khao Yai National Park