คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เห็นชอบต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ ที่จะหมดอายุเป็นสินค้าควบคุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปอีก 1 ปี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, ใยสังเคราะห์ (วัตถุดิบที่ผลิตหน้ากากอนามัย), แอลกอฮอล์ และเจล ซึ่งจะเป็นการคุมราคาตามประกาศที่มีผล โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ส่วนการดำเนินคดีที่ร้องเรียนเข้ามาที่กรมการค้าภายใน หรือสายด่วน 1569 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 มีเรื่องหน้ากากอนามัย 160 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้ว 129 ราย สามารถดำเนินคดี 19 คดี ได้แก่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี ขายเกินราคา 6 คดี (2 คดีขายออนไลน์) ส่วนอีก 31 คำร้องอยู่ระหว่างตรวจสอบ


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์