มาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิด-19 รอบ 2 กระทรวงการคลัง ได้มีข้อสรุปวงเงินสำหรับการช่วยเหลือไว้ที่ 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มกราคม 64


ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยในเบื้องต้น 2 กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ‘เราชนะ’ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลเดิมมาพิจารณาคุณสมบัติ ใครเข้าเกณฑ์ก็จะรับเงินได้เลย


2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ “เราชนะ” ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน

2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่

ในส่วนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเดิมอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์


ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวยานี้ จะได้รับเงินงวดแรกในช่วงสิ้นเดือน มกราคม 2564 หรือต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นอย่างช้า อย่างไรก็ตามจะมีความชัดเจนในเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากนำเสนอครม.ในสัปดาห์หน้า


อ้างอิงข้อมูล : https://chill.travel/3sotMAZ, http://chill.travel/2XGAZ10