นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ได้เริ่มเข้มตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุม บนถนนสุขุมวิท ตรงข้ามอำเภอบางละมุง ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา และบริเวณถนนสาย 36 ชลบุรี-ระยอง หน้าสำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 36 หมู่ 10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


สำหรับการตั้งด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นจุดกรองสำหรับประชาชนผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนเดินทาง ซึ่งถ้าไม่มีใบอนุญาตอาจจะมีโทษทางกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่น โดยเป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค ครอบคลุมทุกพื้นที่จำนวน 17 จุดใน 11 อำเภอ


สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.ชลบุรี ต้องมีเอกสารเพื่อขอเข้าพื้นที่ จึงฝากให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แต่ในสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด


อ้างอิงที่มาจาก : http://chill.travel/2XD4AZb

การเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องทำอย่างไร?

1.ประชาชนผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

- อาศัยอยู่ในชลบุรี แสดง “เอกสารรับรองความจําเป็น” โดยยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

- อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยื่นคําขอ “เอกสารรับรองความจําเป็น” ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตนเพื่อใช้ในการเดินทางทั้งไปและกลับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2.ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการดํารงชีวิตของประชาชน

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบํารุงต่างๆ และพนักงานบริษัท / โรงงาน

- การแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน หรือบุคคลที่ต้องเข้าสถานที่กักกันโรค เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ประกาศ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคําขอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท/หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

3.บุคคลที่มีความจําเป็นต้องติดต่อราชการ

- ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” โดยยื่นคําขอ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่ไปติดต่อราชการขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR