การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิ์ ‘โครงการเราเที่ยวด้วยกัน’ ที่มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ติดขัดและได้รับผลกระทบจากโควิด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาที่จองได้ สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาปรับปรุงโครงการนี้ ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะมีการ ‘ขยายเวลา’ ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปอีกระยะ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหลังจากที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ