การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 มกราคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงการ ‘เราชนะ’ ให้เงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ คนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564


โดยจะกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และจะนำเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้า  ส่วนจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้คาดว่าใกล้เคียง 40 ล้านคน


  • กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินจากโครงการ ‘เราชนะ’

ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ คือกลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เกษตรกร ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวอย่างอื่น


  • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่ง’ มีสิทธิ์รับเงิน ‘เราชนะ’ หรือไม่?

ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ ตัวระบบจะมีการสแกนและคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ ถ้าใครยังไม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ได้เงินจากโครงการ เราชนะ 

  • เคยได้รับเงิน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จะได้รับเงิน ‘เราชนะ’ หรือไม่?

 ถ้าพิจารณาแล้วว่าผ่านเกณฑ์ก็เข้าร่วมโครงการเราชนะได้


  • ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน โครงการนี้จะเป็นการคัดกรองสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ โดยเอาฐานข้อมูลเก่ามาใช้ แต่เบื้องต้นกลุ่มเกษตรกร ที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรไปรอบที่แล้วประมาณ 7 ล้านคนจะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ในระบบที่เชื่อมกับแอปพลิเคชั่นเราชนะ


  • ใครบ้างที่ไม่ได้สิทธิ์เราชนะ?

ลูกจ้างที่อยู่ระบบประกันสังคมดูแล ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ไม่ถูกเลิกจ้าง หรือผู้มีรายได้สูง หรือผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ กรณีรายได้ต้องกำหนดฐานเงินเดือนประกอบกับเงินฝากด้วย


อย่างไรก็ตามเป็นเพียงเงื่อนไขรายละเอียดเบื้องต้น สัปดาห์หน้าทันทีที่ครม.อนุมัติในรายละเอียด หลังวันที่ 19 มกราคม จะเริ่มดำเนินการโครงการ เพื่อโอนเงินงวดแรก 3,500 บาท ให้มีมีสิทธิ์ได้ภายในปลายเดือนมกราคม หรืออย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564