รัฐบาล เตรียมแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เยียวยาให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ วันนี้ (12 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีการหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 เบื้องต้นจะมีการเยียวยาผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมา โดยจะให้เป็นเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน  ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย  ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ ทั้งนี้คาดว่า เมื่อ ครม. เห็นชอบในสัปดาห์หน้า ประชาชน ที่ผ่านเกณฑ์จะได้เงินภายในสิ้นเดือน ม.ค. หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. นี้ โดยประชาชนที่ได้สิทธิ จะได้ต้องลงทะเบียนผ่าน "โครงการ เราชนะ" ที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ในวันนี้ยังมีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชน
2. มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิประโยชน์ การว่างงาน ฯลฯ
3. มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าอินเทอร์เน็ต