สำนักงานประกันสังคม เริ่มดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบของโควิด-19 จำนวนกว่า 8,000 ราย วันนี้หลังจากที่ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน โควิด-19  ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์  ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอใช้สิทธิว่างงานกว่า 8 แสนราย ตรวจสอบสิทธิผ่านแล้วกว่า 4 แสนคน อีก 4 แสนคน ยังรอนายจ้างแจ้งรับรองสิทธิ โดยวันนี้(12 ม.ค.) สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจ่ายเงินล็อตแรกให้กับผู้ประกันตนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว แล้ว 8,000 ราย และจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในล็อตต่อไป  สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์กับ ประกันสังคม ได้ภายใน 30 วัน