กระทรวงการคลังจะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเก็บตก ‘คนละครึ่งเฟส 2’ ในวันที่ 20 มกราคม 64 มีจำนวนกว่า 1 ล้านสิทธิ์

สำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับเลข  ‘OTP’ เพื่อยืนยันสิทธิ์ ทางกระทรวงการคลังยืนยันว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี้สามารถมาลงทะเบียนได้ใหม่ โดยที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ไป