อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยถึงการคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ จึงได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 58,151 อัตรา รองรับทุกระดับการศึกษา และอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


สำหรับผู้ว่างงานที่ประสงค์มีงานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th หรือเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com


วิธีสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงาน : วิธีสมัครงานผ่าน 'เว็บไซต์ไทยมีงานทำ' เปิดรับกว่า 5 หมื่นตำแหน่ง


ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

โดยตำแหน่งงานทั่วประเทศ 10 อันดับแรก ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1.แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป

2.แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

3.แรงงานด้านการผลิต

4.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

5.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ

6.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

7.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์

8.พนักงานบริการอื่น ๆ

9.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

10.ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์