ธนาคารออมสินเปิดขาย สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 6 หน่วยละ 20 บาท โดยจะมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน พร้อมกับสามารถลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มเปิดขายวันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


เงื่อนไขสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สมัครใช้บริการ MyMo
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน


ราคาต่อหน่วย

 • ราคาหน่วยละ 20 บาท


ดอกเบี้ยครบอายุ

 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าส่วนลด 0.50 บาท / หน่วย
 • ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย


ช่องทางการจำหน่าย

 • ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo)


สลากครบอายุ

 • โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน


เงื่อนไขการฝาก-ถอน

 • การฝาก : วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาท/ วัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • รางวัลพิเศษธนาคารจะเปิดรับฝากระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 15 มีนาคม 2564 โดยธนาคารจะหยุดรับฝากก่อนกำหนดหากครบวงเงิน 20,000 ล้านบาท
 • การถอน : สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ แต่ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนทั้งรายการฝาก


เงินรางวัล

**เมื่อถูกรางวัลจะประกาศผ่าน Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับทันที พร้อมโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีในวันถัดไป (ห้ามถอนสลากก่อนเงินรางวัลจะเข้าบัญชี)

 • ถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของช่อง 2NBT Facebook Live :NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.
 • ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 10.30น. ถึงเวลา 11.10น.

ผลตอบแทนขั้นต่ำ

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 , รางวัลที่ 2 และรางวัลพิเศษ

** เฉพาะรางวัลพิเศษจะแบ่งการออกรางวัลเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท


ขั้นตอนการฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี
การตรวจข้อมูลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

ข้อมูลจาก https://mymobygsb.com/