ททท.แม่ฮ่องสอน ประกาศปิดในที่ประชุมหมู่บ้านรักไทยและกลุ่มผู้ให้บริการ มีความเห็นชอบขอหยุดการให้บริการการท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหาร และไม่อนุญาตให้คนนอกพื้นที่เข้าหมู่บ้านโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

รวมถึงในที่ประชุมมีมติเห็นชอบและกลุ่มสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารทยอยคืนเงินให้กับลูกค้า ที่ได้จองสถานที่ผู้ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก : TAT Maehongson