หลังจากที่กรมขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการงดต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 64 เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 สำหรับใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุก็ไม่ต้องกังวลสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ โดยเปิดอบรมผ่านทางออนไลน์หลังจากนั้นก็เข้าไปจองคิวในแอป DLT Smart Queue เลือกวันเวลาที่ว่างเข้าไปทำบัตรได้เลย จะมีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกัน!
1.เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com กดปุ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

2.กรอกรายละเอียดตัวเรา ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

3.เข้าสู่การชมวิดีโออบรม 1 ชั่วโมง ห้ามเปิดทิ้ง มีคำถามสุ่มทั้งหมด 3 คำถาม

4.อบรมเสร็จ จะได้ผลการอบรมประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถเพื่อใช้เป็นหลักฐาน แคปเก็บไว้


5.เข้าแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ระบุวัน เวลาและสถานที่ ที่จะเข้าไปทำใบขับขี่ (ดาวน์โหลดแอป iOS / Android)

6.วันที่ไปทำบัตรใหม่ เปิดแอป DLT Smart Queue แสดงบัตรคิว รับเอกสาร กรอกชื่อของเรา ทำตามขั้นตอน

7.ทดสอบสายตา ระบุสีจราจร ทดสอบการเหยียบคันเร่งและเบรค

8.ถ่ายรูป จ่ายเงิน สำหรับรถจักรยานยนต์ 255 บาท และรถยนต์ 505 บาท


หมายเหตุ : ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 90 วัน นับจากวันผ่านการอบรม