สรุป! มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ละสายการบิน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้แต่ละสายการบินเริ่มออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารกันแล้ว ชิลไปไหนจึงขอรวบรวมข้อมูลจากสายการบินโดยละเอียดมาให้ดังนี้สายการบิน airasia

- เปลี่ยนวันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อยากเปลี่ยนแผนเมื่อไหร่ก็ทำเองได้ทันที  

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

- มีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

- เลื่อนวันเดินทางได้เองผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน 

- สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 (เดินทางตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) กำหนดวันเดินทางใหม่ภายใน 30 มิถุนายน 2564

*หมายเหตุ การเปลี่ยนเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดิม และอาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2Kvvcs9

สรุป! มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ละสายการบิน

ที่มา : http://chill.travel/2Xn6FZ4 

สายการบิน Nok Air

- เปลี่ยนวันเดินทางได้เอง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เส้นทางเดิมเท่านั้น) ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ด้วยตนเองที่ลิ้งค์นี้ >>  https://bit.ly/2KXlZJF

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

- สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

- วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

- กรณีค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

- การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

- โปรโมชั่นนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ website www.nokair.com เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง”

- โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางภายในประเทศ

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

สรุป! มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ละสายการบิน

ที่มา : http://chill.travel/3otoFgD 

สายการบิน Thai VietJet

- เปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

- มีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

- วันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายใน 31 มีนาคม 2564 

สรุป! มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ละสายการบิน

ที่มา : http://chill.travel/3ovVb1r 

สายการบิน Thai Smile

- สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) ก่อน และ/ หรือ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563  เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

- เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ในเส้นทางเดิม/รหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD เดิม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสชั้นเดินทาง หรือ RBD สูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

- การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินจะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กรณีเส้นทางบินใหม่มีราคาสูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 

- การขอเก็บยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) เพื่อนำยอดเงินไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป จะต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารใหม่ได้ภาย 120 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และเลือกเหตุในการร้องขออื่นๆ ระบุ Covid19  

- วันเดินทางใหม่หรือดำเนินการเกี่ยวบัตรโดยสารจะต้องดำเนินการภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

สรุป! มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ละสายการบิน

ที่มา : http://chill.travel/35ok4ot