(ขอบคุณรูปภาพจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า)ไม่ต้องขับรถไกล! เตรียมนั่งเรือเฟอร์รี่เส้นทาง สัตหีบ-สงขลา กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในต้นปี 2564


การเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทาง สัตหีบ-สงขลา  ระยะทาง 330 ไมล์ทะเล (611 กม.) ใช้เวลาเดินทาง 18-20 ชม. เร็วกว่าทางบกที่ระยะทาง 1,130 กม. ช่วยร่นระยะทาง 519 กม. ไม่ต้องหลังแข็งขับรถ 23-24 ชม. ใช้เวลานอนพักผ่อนบนเรือได้เต็มที่


โดยสามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 80 คัน รถยนต์ส่วนตัว 20 คัน ผู้โดยสารประมาณ 586 คน เรือลำดังกล่าวได้เข้าทำการซ่อมบำรุงที่อู่เรือ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด จำกัด หลังจากซ่อมบำรุงแล้วเสร็จจะดำเนินการทดสอบความพร้อมการเดินเรือฯ ในเส้นทางที่จะให้บริการ ก่อนที่จะดำเนินการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในต้นปี 2564

สำหรับเส้นทางที่จะให้บริการจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยังท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ 2009 จ.สงขลา

 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การส่งเสริมขนส่ง ทางน้ำ และพาณิชย์นาวีให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบโลจิสติกส์ ได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ ท่าเรือ ตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ คนประจำเรือ และการจัดการแผนเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ในประเทศไทยให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้


ขอบคุณข้อมูลจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า