เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง และได้สำรองที่ในการเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการดังต่อไปนี้

1.ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร, ตั๋วนำเที่ยว (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคาก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น


2.ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ, ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ, ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน

3.ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลจาก : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย